Οι πολίτες του Δήμου μας, ανέκαθεν απευθύνονταν στον Δήμο για να εκφράσουν κάποιο παράπονο, απαίτηση, ερώτημα κλπ. που αφορούν την καθημερινότητα τους και σε ότι αυτή σχετίζεται με τον Δήμο μας. Η υπηρεσία που οφείλει να διεκπεραιώνει αυτά τα «Αιτήματα», είναι το Γραφείο Δημότη.

Το Γραφείο Δημότη δέχεται αιτήματα καθημερινότητας, (όπως «λακκούβα στο οδόστρωμα», «καμένη λάμπα οδοφωτισμού», «σπασμένος κάδος απορριμμάτων», κ.α.), από τους πολίτες τα οποία προωθεί στις ανάλογες υπηρεσίες του Δήμου προς διεκπεραίωση. Στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία εξέλιξής τους και ενημερώνει τους πολίτες για το στάδιο διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους.